نامه سرگشاده خواندنی مجاهدين انقلاب اسلامي که در آن وقوع کودتا پيش بينی شده بود

پايگاه اطلاع رساني سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران: در پي برگزاري مناظره تلويزيوني محمود احمدي نژاد و ميرحسين موسوي، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران نامه اي سرگشاده خطاب به محمود احمدي نژاد منتشر كرد(18/3/87 ) و به بررسي برخي ادعاها و پاره اي از مسائل موجود در آن مناظره پرداخت.
متن كامل اين نامه به شرح زير است:

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي محمود احمدي نژاد
نامزد رياست جمهوري در دورة دهم

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران، از آنجا كه انتخاب شما را انتخابي ناسالم و بر اساس دوپينگ هاي خلاف قانون مي دانست(خصوصاً در جريان مرحله اول انتخابات) و بنابر دلايل ديگري كه ذكر آن را در اين نامه ضروري نمي داند، طي 4 سالي كه پست رياست جمهوري را به ناحق تصاحب كرده ايد، هرگز شما را مستقيماً مخاطب قرار نداده و از شما به عنوان رئيس جمهور نيز نام نبرده است.
آنچه ما را ناگزير از مكاتبه با شما كرد مناظرة مورخ 13/3/88 جنابعالي با ميرحسين موسوي در سيماي جمهوري اسلامي ايران بود.
در آن مناظره، شخصي در كسوت رئيس جمهور كشور در حالي نقش اپوزيسيون را ايفا نموده و مظلوم نمايي مي كرد كه به مدت 4 سال تمامي اختيارات اجرايي كشور را در دست داشته و مورد حمايت قدرتمندترين نهادهاي حاكميت بوده است و بدينوسيله نعل وارونه زده و آدرس غلط مي دهد.

آقاي احمدي نژاد
كيست كه نداند شما مظلوم نمايي كرده و دولتمردان سه دولت پس از انقلاب (كه قطعاً شهيد رجايي نيز در صورت حيات، چهارمين آنها بود) و هر سه نامزد رياست جمهوري را طرف مقابل خود معرفي و خود را "بي كس و تنها" وانمود كرديد، در حالي كه:
- صدا و سيماي جمهوري اسلامي كه يك نهاد اجماعي است و بايد بي طرف باشد، به صورت ستاد انتخاباتي شخصي شما درآمده است.
- طي چهار سال زمامداري شما قوة قضاييه اجازه نيافته حتي يك پرونده را عليه شما و همكارانتان به جريان بيندازد.
- مجلس اجازه نيافته در مورد 300 ميليارد تومان هزينة بدون سند شهرداري تهران در زمان شهردار بودن شما تحقيق و تفحص كند.
- شوراي نگهبان مردم را تهديد مي كند كه اگر نامزدي در حوزه اي تخريب شود، آراي آن حوزه ابطال خواهد شد. اين بدان معناست كه آراي نامزد مورد نظر در هر حوزه اي كم باشد كل آراي آن حوزه ابطال خواهد شد و بسيار روشن است كه اين نامزد مورد نظر، رضايي، كروبي و يا موسوي نيست.
اگر چه چهار سال قبل در يك برنامة زندة تلويزيوني ، به دروغ ادعا كرديد برق قسمت هاي زيادي از كشور قطع شده تا مردم از فيض شنيدن سخنان شما محروم شوند و هر چند كه تلاش وزير وقت نيرو براي تكذيب اين ادعا و اعلام اينكه در آن ساعت برق هيچ نقطه كشور قطع نبوده است، به دليل عدم تمايل صدا و سيماي بي طرف و عدم قرائت بيانية وزارت نيرو ناكام ماند و اگر چه اين شگرد در آن هنگام موثر بود ولي امروز، در حالي كه 4 سال از اشغال كرسي شخص اول اجرايي كشور از سوي شما سپري شده است ديگر اين ادعاها مسموع نيست.

آقاي احمدي نژاد
مناظرة 13/3/88، مناظرة صداقت و صفا، با دروغ ، تهمت و افترا، سلامت نفس و نجابت با هتاكي و پرونده سازي، اخلاق با بي اخلاقي، خط امام با رياكاري ضد خط امام، نگرش ملي با نگرش ضد ملي و در يك كلام مناظرة انسانيت با سبعيت بود.
اگر هيچ دليلي براي عدم صلاحيت شما در خصوص نشستن بر مسند رياست جمهوري وجود نداشته باشد، همين مناظره براي اثبات بي صلاحيتي شما كافي است.
مناظرة مزبور ثابت كرد كه شما براي كسب رأي و حفظ قدرت خود و حاميانتان، نه تنها حاضريد به ثروت ملي كشور چوب حراج بزنيد، بلكه از دروغ پردازي، تهمت و افترا و زير سؤال بردن امام و 30 ساله پس از پيروزي انقلاب، آن هم از موضع يك رئيس جمهور، هيچ ابايي نداريد.

آقاي احمدي نژاد
در ارتباط با مناظرة 13/3/88 ، شما بايد پاسخ سوالات زير را به افكار عمومي بدهيد:
- در مناظرة مزبور مدعي شده ايد كه سيصدو بيست هزار مورد تخريب بر عليه شما انجام شده است و چنين تخريبي بي سابقه است. آيا هرگز از خود سوال كرده ايد كه شايد يكي از دلايل اين انتقادات و اعتراضات ، بي كفايتي و بي صلاحيتي بي سابقة خودتان براي احراز پست رياست جمهوري بوده است؟ شما طي 4 سال مسئوليت، بزرگترين لطمات را به روابط خارجي، اقتصاد، فرهنگ و ادارة امور سياسي كشور وارد كرده ايد. رئيس بانك مركزي را كه طبق قانون براي يك دورة 5 ساله انتخاب مي شود، سه بار تغيير داده ايد. حدود نيمي از اعضاي هيأت وزيران را تعويض كرده ايد. سازمان مديريت و برنامه ريزي، شوراي پول و اعتبار و ... را منحل و در نتيجه خزانة دولت و بانك ها را به حياط خلوت و كيسة شخصي خود براي توزيع پول و خريد رأي مردم تبديل كرده ايد. تنها دولت هايي كه با ما رابطة به ظاهر دوستانه دارند چند دولت آفريقايي، آمريكاي لاتين و ... هستند، كه آنها نيز به بركت حاتم بخشي ها از خزانة ملت، حفظ شده اند. دولت هاي غير متعهد كه ادعاي حمايتشان را از خود مي كنيد نيز در سر بزنگاه ها و به هنگام تصويب قطعنامه هاي شوراي امنيت و مجمع عمومي سازمان ملل متحد عليه كشورمان، تقريباً با اجماع در مقابل شما قرار مي گيرند.آيا با چنين شرايطي، سيصدو بيست هزار نقد و يا به قول شما تخريب، رقم ناچيزي نيست؟
- شما در مناظرة 13/3، برا ي توجيه مناسب بودن سياست خارجي خود، بدون توجه به سخنراني امام راحل كه "اگر ما از صدام بگذريم از فهد نخواهيم گذشت" به قطع روابط عربستان و ايران در دوران جنگ سرد، به دنبال كشتار حجاج ايراني در مكة مكرمه اشاره و به نقد ميرحسين موسوي پرداختيد تا شايد ايشان را وادار به طرح مطالبي در اين زمينه كنيد و ملاحظه كرديد كه در پرتو سلامت نفس ايشان، تيرتان به سنگ خورد. اين اقدام شما، خاطرة آقاي بني صدر را در اذهان نسل اولي ها و نسل دومي هاي انقلاب زنده مي كند.
در دورة شهيد رجايي بيانية الجزاير به تصويب دولت رسيد و امضا و مبادله شد. آقاي بني صدر كه تا آن روز سكوت كامل اختيار كرده بود همچون شما به قصد مردم فريبي، دولت رجايي را مورد هجمه قرار داده و عليه شهيد رجايي و برادر بهزاد نبوي اعلام جرم كرد. شهيد بهشتي در يك ديدار خصوصي ضمن نقد روش اپوزيسيوني ايشان در موضع رئيس جمهور، گفته بود امام(س) هم تصميم دولت را تأييد مي كند. بني صدر بلافاصله از شهيد بهشتي خواسته بود كه موضوع را علني كند تا بدينوسيله امام را مورد نقد و هجمه قرار دهد.
آيا طرح موضوع قطع رابطة ايران وعربستان در سال هاي جنگ، با همان هدف صورت نگرفت؟
- تمام مسئولان دورة اول و دوم انقلاب از اختلافاتي بر سر تعيين اعضاي كابينة مهندس موسوي در دور دوم رياست جمهوري رهبر فعلي مطلع هستند و مي دانند كه چون اختلاف در اين مورد حل نشد، امام راحل پيشنهاد حكميت سران قوا را مطرح كردند و طرفين اين پيشنهاد را پذيرفتند و مشكل حل شد. آيا طرح اين سوال از مهندس موسوي، در صورت پاسخگويي، به قصد ايجاد نوعي تقابل ميان ايشان و رهبري نبود؟
- اگر همة اتهامات، جوهر پاشي ها و پرونده سازي هاي شما را در مناظرة 13/3 حمل به صحت كنيم، سوال بزرگي كه در افكار عمومي مطرح مي شود اين است كه چرا طي 4 سال گذشته، علي رغم وعده هاي اولية مبارزه با فساد، در اين زمينه ها دم برنياورديد و دقيقاً 9روز پيش از انتخابات، در حالي كه با تمام وجود شكست را لمس مي كنيد، آن هم در يك برنامة زندة تلويزيوني كه مطمئن شده بوديد صدا و سيما امكان پاسخگويي به اتهامات و جوهر پاشي هاي شما را پيش از برگزاري انتخابات به كسي نخواهد داد، دست به اين عمل شنيع و ناجوانمردانه زديد؟ آيا شما كه در ابتداي صحبت هاي خود هميشه دعاي فرج امام زمان(عج) را قرائت مي فرماييد، معتقديد امام عصر، روش شما يعني در معرض خطر قرار دادن آبروي يك مسلمان(كه قطعاً حـداقل شـما در قـد و قـواره اي نـيستيد كـه مـسلماني ايـن افـراد را زير سوال ببريد)، به خاطر كسب رأي و حفظ قدرت، تأييد مي كند؟
- آيا از افرادي كه مورد" مهرورزي" قرار داديد، در موضع رئيس جمهور و يا هر موضع ديگر، تا پيش از مناظره، در مراجع قضايي اعلام جرم كرده ايد؟
- آيا همه كساني كه برايشان پرونده سازي كرده ايد، به همين چند نفري كه در مناظرة تلويزيوني نام برديد خلاصه مي شوند، يا همة ليست آقاي پاليزدار را در جيب داريد تا هر كس از شما حمايت نكرد، مورد اتهام قرار گرفته و وادار به تسليم شود؟
- حتماً واقفيد كه آقايان هاشمي رفسنجاني به عنوان رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و امام جمعة موقت تهران و ناطق نوري به عنوان رئيس بازرسي نهاد رهبري از رهبري حكم دارند. آيا مطالبي را كه در مناظرة تلويزيوني در مورد آنان مطرح كرديد، با رهبري در ميان گذاشته و نظر شان را جويا شده بوديد؟
- آيا به نظر شما كه در مناظرة 13/3 به بهانة مبارزه با فساد، تلاش ناموفق در جهت ملكوك كردن چهرة افراد داشتيد، بزرگترين فساد، به آتش كشيدن بي سابقه ترين درآمدهاي ارزي و ريالي كشور طي 4 سال، براي خريد رأي مردم و حفظ قدرت خود و حاميانتان نيست؟
- آيا بزرگترين مفسد كسي نيست كه با تصرف كرسي رياست جمهوري، در حالي كه حفظ آبرو و ناموس مردم را بيش از هر كس ديگري برعهده دارد، با استفاده از رسانة به اصطلاح" ملي" و با هماهنگي برخي مراكز قدرت، آبرو و حيثيت افراد را زير سوال ببرد؟ و بالاخره آيا مصداق فرمايش مولي علي ( ع) در مورد كساني كه بايد ريسمان به گردنشان انداخت، خود شما نيستيد؟

آقاي احمدي نژاد
ما حـتي بـه عـنوان يـك حـزب سـياسي، كه نسبت به يك رئيس جمهور، مسئوليت به مراتب كمتري داريم، هرگز به خود اجازه نمي دهيم در مورد چگونگي اخذ مدرك دكتراي شما به كمك وزير راه فعلي، صلاحيت هاي اخلاقي وزير شما، پروندة سوآپ نفت در اردبيل توسط آقاي محصولي با كمك شما، چگونگي كسب ثروت 165 ميليارد توماني توسط وزير كشورتان كه قطعاً و به گفتة خودش ارث پدري قابل ملاحظه اي نداشته، علت حمايت بي دريغ شما از آقاي كردان، علي رغم داشتن مدرك جعلي و اصرار بر صحت آن و پرونده هاي قبلي پيش و پس از انقلاب ايشان، علت ابقاي آقاي رحيم مشايي در دولتي كه ادعاي پرچمداري مبارزات ضد صهيونيستي را دارد و ... به شما و ديگران اتهامي وارد كنيم و در عجبيم كه شما از مسند رياست جمهوري و يا حداقل به عنوان يك انسان مسلمان چگونه مي توانيد به راحتي آبرو و حيثيت افراد را به مزايده بگذاريد و به راحتي خلاف گويي كنيد، در حالي كه به خاطر حفظ قدرت!! در واقع شما در مناظره از نجابت موسوي سوء استفاده كرده و فرار به جلو نموديد تا بر مشكلات و مفاسد خود و دولتتان سرپوش بگذاريد.

آقاي احمدي نژاد
براي ما محرز است كه حاميان شما چون به شدت از رأي آوري خويش بيمناك بوده و هستند، سناريوي فيلم" احمدي نژاد كشون" را از مدت ها قبل نظير سناريو هاي " هالة نور" و " ربوده شدنتان توسط آمريكايي ها" طراحي و پاتك آن را در مناظرة 13/3 با تعرض به آبرو و حيثيت افراد تدارك مي بينند و جالب اينكه پس از اين همه، مظلوم نمايي و فريب مردم را به اوج رسانده و با ارسال پيام هاي كوتاه سازمان يافته از " شهيد احمدي نژاد" نام مي برند و بلافاصله و ظرف چند ساعت، بسيج دانشجويي 313 دانشگاه به طور همزمان نسبت به حفظ جان شما ابراز نگراني كرده و لابد براي " مقابله" بلافاصلة پس از مناظره، حملات گسترده به ستادهاي موسوي آغاز مي شود؟!
واقعاً كه صد رحمت به " گوبلز" وزير تبليغات آلمان هيتلري و عمروعاص!!

آقاي احمدي نژاد
به نظر مي رسد حاميان شما قصد دارند انتخابات 22 خرداد را به يك كودتا تبديل كنند و پس از آن شروع به تسويه حساب با مخالفان كنند و از اين بابت به ملت شريف ايران هشدار مي دهيم.

آقاي احمدي نژاد
به قول يكي از عزيزان ، مناظرة 13/3/88 "قيامت" بود و سبب "تُبلي السرائر" شد. برا ي عموم مردم، چه اصلاح طلب، چه اصولگرا و چه مستقل، مشخص شد جرياني كه شما مهرة اجرايي آن هستيد، براي حفظ قدرت به هر كاري متوسل مي شود. آتش زدن به ثروت ملي، تهمت و افترا، دروغ هاي آشكار، زيرپا گذاشتن تمام موازين شرعي و اخلاقي و بي اعتنايي به منافع ملي و مصالح انقلاب، اقل آنهاست. اقشار آگاه ماهيت اين فرقه را به خوبي شناخته اند و تودة مردم نيز به ياري خداوند با حضور فعال در انتخابات 22 خرداد، براي هميشه دست رد بر سينة اين جريان خواهد زد.

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران
18/3/87

[کد مطلب: 3643] [تاريخ انتشار: بيست و يکم تير ۱۳۸۸ برابر با دوازدهم ژوئيه ۲۰۰۹] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

در زمینه‌ی انتشار نظرات کاربران گرامی رعایت چند مورد ضروری است
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
  • «پيک ايران» مجاز به ویرایش ادبی نظرات کاربران است
  • مطالبی که حاوی کلمات رکيک، غير اخلاقی و يا توهين به ديگران باشد منتشر نميشوند
  • نظراتی که پیرامون این خبر نباشد منتشر نمیشود
  • نطرات حاوی لينک منتشر نميشوند
نام: (الزاميست)
نظرات شما (حداکثر تعداد حروف با احتساب فاصله بين حروف 1000 حرف ميباشد):

Captcha
اعدادی را که در تصویر بالا می بینید (بدون فاصله گذاشتن میان آنها) در باکس زير وارد کنید و سپس دکمه ارسال را کليک کنيد
نظرات خوانندگان
نوشته شده در تاريخ بيست و يکم تير ۱۳۸۸ برابر با دوازدهم ژوئيه ۲۰۰۹ ، 08:19:25 توسط شوكران
توصيه به دوستاني كه هر چيز را نخوانده و با دادن فحشي كه اي بابا اينم از خودشونه رد ميكند٠اين نامه بسيار جالب بود و هست ولي زمانيكه در روز چاپ به دوستانم توصيه كردم بخواند با جمله اي بابا٠٠٠٠روبرو شدم ياد بگيريم دقيق بخوانيم بخصوص از جبهه دشمن٠
ساير مطالب اين بخش
پربازديدهای اين بخش
جدیدترین تصویر از پیروز
فروشنده‌ای که در سنندج به رییسی آجیل و شکلات تعارف کرد، از مردم عذرخواهی کرد + فيلم
واکنش سعید عزت‌اللهی به کشته‌شدن هم‌بازی کودکی‌اش در شب باخت تیم فوتبال جمهوری اسلامی
 علی خامنه‌ای در آینه بولتن‌های محرمانه فارس
یک مقام ریاست‌جمهوری: درخواست‌ برای آزادی پوشش در جامعه به دست ما رسیده است 
 مهدی تاج؛ مزدور علی خامنه‌ای، در پادگان فوتبال ایران 
 مهم‌ترین ناگفته‌های خیزش سراسری در بولتن‌های محرمانه خبرگزاری فارس
 جدایی المیرا شریفی‌مقدم از بخش خبر تلویزیون جمهوری اسلامی 
 افشای نیمه‌ پنهان تیم فوتبال در قطر؛ از دخالت سپاه تا حواله واردات خودرو به بازیکنان
 واکنش علی کریمی به قوه قضائیه
  بندرانزلی - تظاهرات و خروش زنان و مردان آزادیخواه بندرانزلی در مراسم سوم جانباخته راه آزادی مهران سماک با شعار: امسال سال خونه سید علی سرنگونه
 تظاهرات بزرگ مردم زاهدان