گزارشی تکان دهنده از جنایتاتی که در اردگاه مرگ کهریزک روی داده است

 
فعالین حقوق بشر و دمرکراسی در ایران : گزارشی که در زیر مطالعه خواهید کرد بخشی از جنایتهای که در چند سال اخیر بصورت روزانه علیه زندانیان بی دفاع در زندان کهریزک روا داشته می شد.
زندان کهریزک در جنوب تهران واقع شده است. گفته می شود قبل از این،این اردوگاه محل نگهداری اسرای عراقی بوده است.از سال 1385 جوانان و کسانی که در دادگاهها برای احقاق حقوق خود اعتراض می کردند به عنوان تنبهی به آنجا فرستاده می شدند همچنین افرادی که دست به سرقت و یا با ارگانهای رژیم درگیر بودن و برای حذف آنها به اینجا فرستاده می شدند. اردوگاه کهریزک از بازداشتگاههای نیروی انتظامی و تحت نظارت مستقیم احمدرضا رادان رئیس پلیس تهران بوده رادان بطور مستمر با هلیکوپتر به آنجا در تردد بوده .
زندان کهریزک یا اردوگاه مرگ به منظور ایجاد رعب و وحشت بخصوص در میان جوانان ایجاد شده است .طرحهای سرکوبگرانه که در تهران تحت عنواین مختلف که به زنان شریف وآزاده تحت عنوان بی حجابی و یا بد حجابی و جوانان میهن را تحت عنوان ارازل و اوباش (با عذرخواهی از زنان و جوانان عزیز که ناچاریم حرفهای آنها را تکرار کنیم) دستگیر و به این اردوگاه انتقال می دادند درآنجا تا به حال تعداد زیادی از آنها جان باختن و کسی از سرنوشت آنها خبردار نشد.
اردوگاه مرگ کهریزک تشکیل شده از سوله ای که سطح آن از سطح زمین پایین تر است و همچنین تعدادی کانتینر فلزی که همۀ آنها طوری درست شده است که قربانی خود را برای  تحت فشارهای طاقت فرسا قرار دادن بکار برده می شد. یکی از سوله ها که بصورت مستطیلی شکل می باشد . آنرا قفس بندی کرده اند که مساحت هر قفس 30 متر مربع می باشد. همچنین کانتینرهای فلزی که برای شکنجه و حتی قتل بکار برده می شوند در این اردوگاه قرار دارند.
جانباختگان اردوگاه مرگ کهریزک:
آمار کسانی که در زیر شکنجه به قتل رسیده اند هنوز بطور قطع مشخص نیست. ولی آماری زندانیان که از این اردوگاه مرگ نجات یافته اندو بصورت سینه به سینه توسط زندانیان به هم  نقل شده است بیش از 75 نفر تخمین زده می شود .البته این آماری است که زندانیان شاهد آن بودند . این آمار مربوط به قبل از قیام مردم ایران می باشد.
آمار جانباختگان قیام بین 15 تا 20 نفر تخمین زده می شود .این آمار توسط چندین زندانی مورد تایید قرار گرفته است و فقط مربوط به سوله و قفسهای آن می باشد. آمارکسانی که در کانتینرهای فلزی جان باخته اند هنوز نامشخص می باشد.اکثر کسانی که جانباخته اند در اثر ضربۀ مغزی می باشند که جنایتکاران علیه بشریت برای پنهان کردن جنایتهای خود سعی داشتند آنرا بیماری منژیت عنوان کنند.
شیوه های شکنجه:
در بدو ورود به زندان کهریزک تنولی از مامورین گارد زندان تشکیل داده میشد  و زندانیان می بایست از این تنول عبور کنند هنگام عبور از این تنل بارانی از باتون،چماق ،کابل ،میله های آهنی بر سر،صورت و سایر نقاط بدن  فرو می آیید که منجر به شکستن سر ،فک،بینی، دست و پای زندانی می شود.
زندانیان بی دفاع در قفسهای که در سوله درست شده است قرار داده می شوند. در هر قفس 40 الی 60 زندانی جای داده می شود زندانیان بخاطر کمبود جا اغلب بطور ایستاده هستند.زندانیان بصورت متنواب و در طی شبانه روز با یورشهای گارد زندان به قفسها ی آنها مواجه بودند. گاردها و شکنجه گران با کابل،میله های فلزی ،نبشی،شلاق آنها را مورد شکنجه قرار می دادند و این شیوه بصورت متناوب در طی شبانه روز تکرار می شد.گارد زندان و شکنجه گران علاوه بر شکنجه دستجمعی زندانیان بعضی از آنها را از قفسها خارج می کردند و به بصورت جداگانه مورد شکنجه قرار می دهند. اکثر کسانی که برای شکنجه برده می شوند در اثر شکنجه ها جان می باختند .شیوه های دیگر شکنجه که علیه زندانیان بی دفاع بکار برده می شود: تجاوز جنسی ،استعمال باتون و سایر  شیوه های وحشیانه اذیت و آزار تجاوز جنسی،عریان کردن زندانی و ریختن آب سرد بر روی زندانی و باشلاق شکنجه کردن/در تابستان عریان کردن زندانی و وادار کردن او روی آسفالت سینه خیز رفتن کلاغ پر/ وادار کردن زندانیان بصورت جمعی برای هل دادن دیوارها و هر کدام از زندانیان دستش به دیوار نرسد با چماق، میله آهنی و کابل های بافته شده آماج ضربات آنها قرار می گیرد/جوجه کباب کردن از جلو که باعث له شدن ران می شود /جوجه کباب از عقب که با عث له شده بازو میشه/ ایجاد تپه ای بنان تپه سفید که از سنگ و لاخ می باشد و سنگها نوک تیز هستند در تابستان و زمستان زندانی را کامل عریان می کردند و با کابل و باتون به زندانی می زدند و او را وادار می کردند که چندین بار از این تپه بالا و پایین بروند که باعث خونریزی از کف پا و سایر جاهای بدن می شد ولی زندانی باید به بالا و پایین رفتن خود ادامه میداد./غلت خوردن زندانی روی آسفالت و زمین در زیر گرمای وسرمای زیاد/ بصورت چند نفره روی دستها و پاهای زندانی راه رفتن که منجر به شکسته شدن در چند نقطه می شد و موارد متعدد دیگر.
آمرین و عاملین شکنجه و کشتار:
احمدرضا رادان اوایل تاسیس این اردوگاه ابتدا هر پنجشنبه با هلی کوپتر همراه با معاونش عامریان (عامری)،حقی فرمانده گاردو کشمیری می آمدند و زندانیان بی دفاع را مورد شکنجه قرار میدادند.ولی این اواخر 3 بار در هفته با هلی کوپتر به اردوگاه مرگ سر می زدند.
 بعد خود احمد رضا رادان که با لوله زندانی را مورد شکنجه قرار می دادو به او می گفت :صدای سگ در بیار ،صدای خر در بیار شما از سگ و خر کمتر هستید. در دنیا اول اینجا است زندانی که زندانی را آدم می کنیم بعد ابوغریب و گوانتانامو ه سپس زندانیان را وادار به هل دادن دیوار می کرد و هر کسی در صفی که دیوار را هل می دادند عقب می مونده با لوله می زدند تا بمیره تا بیفته، اونجا یک تپه ای درست کردند بنان تپه سفید که سنگ لاخ بوده در زمستون و تابستون با پای برهنه و بدن لخت زندانیان را می زدند که از این تپه برند بالا و بیایند پایین ،خود اون سنگ لاخ پا و دست و همه جاشون را زخمی می کرده
کومیجانی مسئول بازداشتگاه کهریزک3 روز در هفته  دوشنبه،سه شنبه ،پنجشنبه را به عنوان روز وعدۀ غذائی کتک زدن زندانیان گذاشته بودند . 8 نفر هم به عنوان گاردی با اتومبیل می آمدند که صورتهای خودشون را نقاب می زدند و عینک دودی که زندانیان نتوانند آنها را بشناسند . فرمانده  8 نفر فردی بنان سرهنگ پاسدار عبدی بود آنها از ساعت 09:30 تا ساعت 11:30 زندانیان بی دفاع را مورد شکنجه جمعی قرار میدادند.
فرد دیگری بنام سروان پاسدار زندی معاون اردوگاه مرگ که در قتل تعداد زیادی از جوانان نقش داشت این فرد علاوه بر شکنجه وحشیانه معمولا وقتی که از کسی عصبانی باشد همیشه قفلی با خود دارد که به سر زندانی می کوبد که منجر به ضربه مغزی زندانی  می شد.
افسر پاسدار ماکان از جمله افرادی است که علاوه بر شکنجه زندانیان بی دفاع خانوادهای زندانیان را هم مورد ضرب وشتتم و اهانت قرار می داد.
2 پاسداری که در شکنجه های وحشیانه خود که اکثرا منجر به قتل یا نقص عضو می شود به نام های سید موسوی و سید حسینی می باشند این دو فرد در آویزان کردن زندانیان و زدن ضربات کابل تا مرگ و بیهوشی در این زندان معروف هستند . وقتی که این 2 پاسدار سراغ آنها می آمدند همه میدانند که حکم قتل زندانی صادر شده است .
علی خامنه ای ولی فقیه  روز سه شنبه 6 مرداد ماه  دستور بسته شدن بازداشتگاه کهریزک را صادر کرد زیرا، بگفته وی  در آنجا معیارهای لازم برای حفظ حقوق بازداشت شدگان وجود ندارد. این در حالی است که در این اردوگاه مرگ دهها نفر به قتل رسیدند و صدها نفر در اثر شکنجه دچار صدماتی شدند و تا پایان عمرشان اثرات جسمی و روحی آنرا با خود دارند.علی خامنه ای که افراد فوق مجری فرامین وی بوده از ترس به محاکمه کشاندن آنها   و افشای نقش خود اقدام به بستن شتاب زده و از بین بردن آثار جرم نمود و افراد فوق را برای ادامۀ جنایت علیه بشریت به شکنجه گاههای دیگر منتقل کرده است.
 وضعیت غذائی و آب نوشیدنی زندانیان:
زندانیان علاوه بر شکنجه های طاقت فرسا در کرسنگی مفرط قرار داده می شدند.نهار زندانیان ساعت 17:00 بعد ظهر داده  می شود و جیره غذائی هر زندانی یک تکه نان به اندازه کف دست و یک سیب زمینی بود. شام آنها ساعت 12 شب بود اکثر زندانیان دچار سوءتغذیه شدید هستند. زندانیان از داشتن صبحانه محروم بودند. از زمان ورود زندانیان به این اردوگاه از خوردن چای محروم بودند.
وضعیت بهداشتی و درمان:
زندانیان از حداقل وسائل بهداشتی محروم بودند . آنها مدتها از رفتن به حمام محروم می شند و از این طریق سعی در تحقیر آنها داشتند. برای رفتن به دستشوئی از بدو خروج از سوله مورد ضرب وشتم قرار می گرفتن تا جائی که خط قرمزکشیده شده بود  و دستشوئیها در آنجا قرار داشتند . تنل های از پاسداران باتون بدست که در هر دو طرف ایستاده بودند و آنها را مورد ضرب وجرح قرار می دهند.این ضرب وجرح در حین رفت و برگشت علیه زندانیان بی دفاع بکار برده می شد .
 چیزی بنام درمان و دکتر وجود نداشت و از تمامی امکانات پزشکی محروم بودند. 
ملاقات با خانواده ها:
 
اکثر زندانیان از داشتن ملاقات محروم بودند  و خانواده های اندکی که موفق به گرفتن اجازه از قاضی می شدند و روزهای  پنجشنبه برای ملاقات با عزیزانشان مراجعه می کردند. مورد بیشرم ترین رفتارها قرار می گرفتند. خانواده ها مورد اهانت و ضرب وشتم قرار می گرفتند و گاها آنها را برای ساعاتی بازداشت می کردند. وسائلی که خانواده برای عزیزانشان می آوردند مانند میوه یا اغذیه از دست آنها گرفته می شد و آنها را مورد اهانت قرار می دادند.زندانیان تقریبا امکان هیچگونه تماسی با خانواده های خود نداشتند.
 
[کد مطلب: 4944] [تاريخ انتشار: شانزدهم امرداد ۱۳۸۸ برابر با هفتم اوت ۲۰۰۹] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

در زمینه‌ی انتشار نظرات کاربران گرامی رعایت چند مورد ضروری است
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
  • «پيک ايران» مجاز به ویرایش ادبی نظرات کاربران است
  • مطالبی که حاوی کلمات رکيک، غير اخلاقی و يا توهين به ديگران باشد منتشر نميشوند
  • نظراتی که پیرامون این خبر نباشد منتشر نمیشود
  • نطرات حاوی لينک منتشر نميشوند
نام: (الزاميست)
نظرات شما (حداکثر تعداد حروف با احتساب فاصله بين حروف 1000 حرف ميباشد):

Captcha
اعدادی را که در تصویر بالا می بینید (بدون فاصله گذاشتن میان آنها) در باکس زير وارد کنید و سپس دکمه ارسال را کليک کنيد
نظرات خوانندگان
نوشته شده در تاريخ نوزدهم امرداد ۱۳۸۸ برابر با دهم اوت ۲۰۰۹ ، 09:21:00 توسط Narges
بابت شرمساريست كه من ايراني در خانه نشته ام و اين جوانان قيور وطنم اينطور تحت شكنجه و توحين قرار ميگيرند٠ اميدوارم در ايندهاي نه زياد دور همين شكنجه گران بدست ملت ايران افتاده و نسخه خود را تحويل گيرند٠ از خانوادهها ي داغدار صپر و از پسران و دختران شيردل وطنم استواري و از جلادان پي ابرو كه شرم و حياتان باد اينهمه رزلي سرنگوني خواستارم٠
نوشته شده در تاريخ هجدهم امرداد ۱۳۸۸ برابر با نهم اوت ۲۰۰۹ ، 10:30:07 توسط دیوانه
نظرتون در مورد فیلم سالو پازولینی چییه ، فکر کنم ۱۰۰۰ برابر بدتر ، به این میگن فاشیسم اسلامی
نوشته شده در تاريخ هفدهم امرداد ۱۳۸۸ برابر با هشتم اوت ۲۰۰۹ ، 13:57:13 توسط آيدين از دانمارك
دوستان اين شرح بازداشتگاه كهريزك گوشه كوچكي از فجايعي است كه در كشور اسلامي ايران رخ ميدهد و بقول خانم مينو همان شيوه هاي سالهاي ٦٠ در ابعاد كوچكتر است اگر خاطرات زندانيان سياسي آن سالها را كه بخوانيد (اينگونه كتابها فراوان است منجمله يكي دو كتاب از سازمان مجاهدين خلق با تصوير دستگاههاي شكنجه, كتاب اخير رفيق اشرف دهقاني و مقالات آقاي مصداقي و اگر كسي نياز به نام كتابهاي بيشتري براي مطالعه داشته باشد با كمال ميل معرفي خواهم كرد)خواهيد ديد كه توحش زندانبانان و بازجويان حكومت اسلامي چيزي تازه نيست .حالا بعضي از اشخاص چون علي* كه ادعاي بودن در اين زندانها(بعنوان زنداني يا تواب يا پاسدار؟؟) را ميكند و بعد از آخوندي چون كديور (حامي خاتمي-موسوي) دفاع ميكند٠حاميان كديور مرتجع فقط اصلاح طلبان و توده-اكثريتيها هستند و خواستار تغييرات اساسي نيستند همينكه احمدي نژاد برود برايشان كافي است٠نه جناب! اين زندانها در زمان موسوي خائن نيز وجود داشته و گورستان هايي مثل خاوران را تامين ميكرده٠
نوشته شده در تاريخ هفدهم امرداد ۱۳۸۸ برابر با هشتم اوت ۲۰۰۹ ، 02:44:47 توسط MELA
HOW YOU CAN NOT DEFEND YOURSELF. INSTED OF FLOWERS OR NICE WORDS SEND THEM TO HELL WITH YOURE FIST COME ON THEY ARE BRUTALY BEATING YOU PEOPLE HAVE NO MERCY ON THEM YOU CAN EVEN WITH YOURE FINGERS PUCK THEIR EYES
نوشته شده در تاريخ هفدهم امرداد ۱۳۸۸ برابر با هشتم اوت ۲۰۰۹ ، 02:25:00 توسط امير
اي امام زمان شاهد باش به نام دين جدت چه جناييتها كه نكردند؟پس اين سازمانهاي بين المللي كجايند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نوشته شده در تاريخ هفدهم امرداد ۱۳۸۸ برابر با هشتم اوت ۲۰۰۹ ، 00:54:57 توسط فرياد
اين بازداشتگاه و چندين بازداشتگاه مخوف و دور افتاده و مخفي ديگر ايجاد شد تا طرح ازدياد هواداران حكومت را پيگيري كند ، اولين حركت رسمي حكومت با عنوان طرح ارتقای امنیت اجتماعی و جمع آوري اوباش صورت گرفت كه حكومت با يك تير چند نشان زد ، اول به مردم و دنيا اينگونه نشان داد كه ميخواهد اوباش را جمع آوري و مردم را از شر آنان آزاد كند اما در حقيقت اين حركت در جهت شناخت آدمهاي جسور و بي فرهنگي بود كه بنا به شرايط روحي و رواني و قدرت بدني و تربيتي خود در ميان مردم به عنوان شرور و لات معروف بودند و بقول معروف خدا را بنده نبودند ، پس از دستگيري لازم بود غرور آنها شكسته شده و بفهمند كه زوري بيشتر و قويتر وجود دارد كه آنها بايد مطيع آن قدرت باشند كه در فرهنگ اين تيپ آدمها رسم است ، بنابراين به بازداشتگاه هائي كه از قبل آماده شده بود منتقلشان كردند و با ضرب و جرح و توهين و گرسنگي دادن ، به آنان فهماندند كه بايد تحت امر حكومت باشند و اين يكي از زمينه سازي ها براي مقابله با اعتراضات مردم بود كه پيش بيني ميكردند
نوشته شده در تاريخ هفدهم امرداد ۱۳۸۸ برابر با هشتم اوت ۲۰۰۹ ، 00:54:05 توسط فرياد
و به اين ترتيب لشگري از اوباش و مجهز به چاقو و زنجير و چوب و چماق ولي بدون ترس از زندان و عقوبت و مجازات ، تحت حمايت و امر حكومت آماده شد كه يكروز به عنوان نيروهاي طرفدار حاكميت ، يكروز بنام لباس شخصي ذوب شده در ولايت به جان مردم بي دفاع معترض به اين بلبشو افتادند ، به قصد كشت زدند ، به منزل مردم و حريم خصوصي ديگران وارد شدند اتومبيل ها را اوراق كردند و در بازداشتگاه ها هم عقده هاي كتك خوردن هايشان از نيروي انتظامي را خالي كردند و به راحتي جوانان مردم را آنقدر زدند تا كشته شوند ،تجاوز گروهي به دختري معصوم در حد پارگي رحم و مقعد و بعد هم سوزاندنش نميتواند كار نيروي انتظامي و بسيج و يا اطلاعات باشد چرا كه اين نيروها هويت هاي آشكار و تعليمات مشخص ميبينند ، اين فجايع فقط و فقط بدستور نهاد رهبري و رئيس جمهور و وزراي كشور و دادستاني قابل اجرا بود چرا كه قرائن و شواهد گواه است طرح اين كودتا از مدتها پيش آماده و پيش بيني هاي لازم شده بود .
نوشته شده در تاريخ شانزدهم امرداد ۱۳۸۸ برابر با هفتم اوت ۲۰۰۹ ، 23:50:47 توسط shima
اگر دين اسلام اين است مرگ بر دين، مرگ بر اسلام ،مرگ بر ولايت رذيل
نوشته شده در تاريخ شانزدهم امرداد ۱۳۸۸ برابر با هفتم اوت ۲۰۰۹ ، 22:21:39 توسط فاطمه
ببخشید مهران عزیز ولی بعثی های عراقی با اسیر جنگی در حال جنگ و یک اجنبی اینکار رو میکردند نه با هموطن خودشان مثال خوبی نبود هیچ کس و هیچ درنده ای قابل قیاس با این .... زاده ها نمی شود اینها بویی از انسانیت نبردن پس با هیچ انسانی اونها را نمیشه که قیاس کرد ننگ و نفرین ابدی بر این شیادان بی صفت باد شرم بر رادان و تمام خاندانش امیدوارم اتش بر زنده و مرده تمام کسانی ببارد که دست کثیفشان را به جسم پاک این شیر دلان ایران زمین زدند و روح و جسم انها را ازردن لعنت بر شما دیو صفتان
نوشته شده در تاريخ شانزدهم امرداد ۱۳۸۸ برابر با هفتم اوت ۲۰۰۹ ، 21:13:51 توسط tofang
قدرت از لوله تفنگ در ميايد
نوشته شده در تاريخ شانزدهم امرداد ۱۳۸۸ برابر با هفتم اوت ۲۰۰۹ ، 19:47:45 توسط nasse az soed
بادرود٠٠٠جناب سياسيون اينها رابخوانيد و باز بيشتربجان همديگر بيافتيد و سر اوردن پرچم وكوتا ٢٨ مرداد وسوسياليسم و شاهنشاهي و سرمايه داري و اسلام خوب و بد وغيره يقه گيري كنيد٠چي ميشد كه لااقل تا نابودي اين اهريمنها متحد نه ولي براي هم نزنيد٠به جرات ميگم كه اكثر گروهاي سياسي ما وسياسيون ما وحتي بسياري ازخود افراد عادي خارج نشين به نوعي كم و بيش در اين جنايات شريكيم٠ميگي چرا?به خرد خود رجوع كن هم جوابش را پيدا ميكني وهم مانند من شرم ازاينه خواهي گرفت ٠شادوسالم باشيد
نوشته شده در تاريخ شانزدهم امرداد ۱۳۸۸ برابر با هفتم اوت ۲۰۰۹ ، 18:51:39 توسط هم صدا
آیا به این افراد میتوان انسان گفت فکر کنم بهترین نام برای آنها جز کثافت های ذوب شده در ...میباشد طرفداران خلیفه خامنه ایی جز پلیدانی نظیر عسس رادان وسایر درندگان جهنمی نمتواند باشد به امید آنروز که آنها دچار بلای الهی شوند وبه کید خداوند سرنگون ونابود گردنند
نوشته شده در تاريخ شانزدهم امرداد ۱۳۸۸ برابر با هفتم اوت ۲۰۰۹ ، 18:08:57 توسط مهران
این نوع خوشامد گوئی در زندان کهریزک را از بعثی های عراقی با اسرای ایرانی یاد گرفته اند.اینها از هیچ رذالتی کوتاهی نمیکنند.مرگ بر خامنه ای و رژیم ولایت وقیح.
نوشته شده در تاريخ شانزدهم امرداد ۱۳۸۸ برابر با هفتم اوت ۲۰۰۹ ، 17:30:28 توسط ایرانی اصیل
از نظر من که باید تمام این افراد شکنجه گر همونطور که این افراد رو حتی بدون اطلاع به خانواده هاشون و یا مثلا محاکمه گرفتن و شکنجه کردن باید تا سرحد مرگ و به طریقه خودشون و در ملا عام که همه ایرانیان و بخصوص تمامی اعضای خانواده زندانیان و شهدا ببینن شکنجه بشن تا بمیرن.
نوشته شده در تاريخ شانزدهم امرداد ۱۳۸۸ برابر با هفتم اوت ۲۰۰۹ ، 16:26:55 توسط سرافراز
متاسفانه واقعیت بازداشتگاه مخوف کهریزک رابایدپذیرفت وهمیشه به یادعزیزانی که درآن مخفیگاه شکنجه شدند و جان باختندبودویادشان راگرامی داشت.امامتاسفم ازاینکه هنوزهستندازافرادی که به راحتی میشود بایک مانور کوچک سیاسی ذهنشان رامنحرف کردرهبرخون آشام جمهوری من درآوردی اسلامی بایک مانوربسیارماهرانه توانست به چنین نتیجه ائی دست پیدا کندکه تمامی فعالین سیاسی اجتماعی موجودذهنشان فقط معطوف به کهریزک شودوغافل بماننداز بازداشتگاههای بی نام ونشان مخفی که سپاه پاسداران و ناجا وسربازان گمراه امام زمان درسطح کشوردارندواینک فارق ازهر گونه هیا هوی رسانه ائی وافشاگری پیرامون چنین شکنجه گاههائی فرزندان این آب وخاک درآن اماکن اسیرندوبستگانشان درحال جستجو.تمامی سازمانهای حقوق بشری سکوت مرگ اختیارکرده اندتادجالین اسلامی فارق ازهرگونه فشارودغدغه ائی به اعمال ننگین خودادامه بدهند.اقای بان کی مون یا در خواب تشریف دارند یا مثل سایر سیاستمداران در حال بده بدستان و گرفتن حق سکوت از رهبران خائن ایران
نوشته شده در تاريخ شانزدهم امرداد ۱۳۸۸ برابر با هفتم اوت ۲۰۰۹ ، 16:09:39 توسط نازنین
اذر خانم به ایرانی بودنت افتخار هم بکن این ملتهائی که الان مشگلات ما برایشان تعجب اور است خود 100ها سال قبل بشت سر گذاشتند اگر به تاریخ انها برگردیدبد تر هم بودند . ولی با لیاقت و همیشه با بیدار بودن حفظ اش کردند. ماهم صد سال بیش مبارزه ازادیخواهی داشتیم که ستارخانها به با خواستندو مبارزه کردند .ما خود مقصریم که بی تفاوت هیچ وقت در صحنه نبودیم اگر بودیم و گذشت نمیکردیم این همه گردن دیکتاتورها در مملکت ما کلفت نمیشد..همیشه به امان خدا سباردیم حال که کارد به استخوانمان رسیده صدامون در امده .و بیشرفتها را ادامه ندادیم بلکه با زود باوریمان و نااگاهیمان از خائنین و فریبکاران حمایت هم کردیم .امیدوارم اینبار برای همیشه لیاقت حفظ اش را داشته باشیم...بقول حجت عزیر در مورد این خبر واقعا نمیدانم چی بگم .....
نوشته شده در تاريخ شانزدهم امرداد ۱۳۸۸ برابر با هفتم اوت ۲۰۰۹ ، 15:47:24 توسط امین
از نظر روانی هر کنشی یک واکنش در پی دارد و این موضوع که تمامی افراد بر اساس ته نشست های ذهنی دست به اقداماتی می زنند از نظر روان شناسی کاملا درست است . مثلا اگر به کسی در کودکی تجاوز شده باشد سعی می کند همین کار با دیگران انجام دهد و اگر در خاطر داشته باشید فردی که چند سال قبل در منطقه پاکدشت به چند کودک تجاوز و سپس برخی از آنها را کشته بود در اعترافات خود گفته بود که در کودکی بارها مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و این موضوع باعث شده بود که دست به این کار شنیع و جنایتکارانه بزند . البته ما نمی خواهیم به کسی تهمتی بزنیم و فقط قصد داشتم یک موضوع علمی را مطرح کنیم و بگوییم که هر کنشی یک واکنش در پی خواهد داشت و اگر کسی اقدام به این کار ( تجاوز )کرده است بطور حتم خودش نیز در معرض چنین تعرضاتی قرار گرفته است و هیچ شکی در آن نیست و ما در حال حاضر با انسان هایی مواجه هستیم که دارای عقده های سرکوب شده هستند و موقعیتی بدست آورده اند تا عقده های خود را ارضاع نمایند و نوعی عمل انتقام جویانه است . البته ناگفته نماند اگر به فیزیک چهره سردار رادان توجه دقیق بکنید آثار نابسمانی روانی را خواهید دید
نوشته شده در تاريخ شانزدهم امرداد ۱۳۸۸ برابر با هفتم اوت ۲۰۰۹ ، 15:36:15 توسط Farhad
براستی که اردوگاه مرگ کهریزک یک هولوکاست است تعداد بیشماری از جوانان مبارز ایران و جوانان گمنام وبخت برگشته دیگر بنام اراذل و اوباش جان خود را در این اردوگاه مرگ از دست دادند شاید بگویند که این هولوکاست هم ساختگی است و وجود نداشته است براستی مسئول مرگ این بیگناهان چه کسانی هستند آیا کسی پاسخگوی این مرگ های فجیع خواهد بود آیا نباید به این جنایت در دادگاه های بین المللی رسیدگی شود آیا نباید به خانواده آسیب دیدگان دیه پرداخت شود آیا روزی خواهد رسید که کسی برای دلجویی به خانواده آنان سر بزند
نوشته شده در تاريخ شانزدهم امرداد ۱۳۸۸ برابر با هفتم اوت ۲۰۰۹ ، 15:34:32 توسط علي
خانم مينو ( Minoo H) سلام ٠ والا من هم در همه شكنجه گاههاي تهران و كرج يعني اوين و قزلحصار و گوهردشت بوده ام٠ اما چرا به كديور گير داده ايد؟ اگر به سخنان ديگر وي توجه كرده باشي او به همه جنايت هاي ولايت وقيح و باندهايش طي ٣٠ سال گذشته اشاره ميكند٠ اما زمان حا ل را اوج جنايت و برجسته شدن آن نزد همه ايران و جهانيان ميداند٠ به اميد آزادي!
نوشته شده در تاريخ شانزدهم امرداد ۱۳۸۸ برابر با هفتم اوت ۲۰۰۹ ، 15:01:12 توسط Azar
Iranian people now should ask themselves Why should we live under this tyran. As rest of the people of the world we love to be happy, spend our time on holiday , parting, chossing our cloths, we do not want paradise. Send Khamnei to the Hell. Iranian youth should not spend their time in prisons they should enjoy the life. Khamnei go to hell with your Islam.
نوشته شده در تاريخ شانزدهم امرداد ۱۳۸۸ برابر با هفتم اوت ۲۰۰۹ ، 14:27:45 توسط Azar
Dear Sirs: My wife and children they have never been to Iran. They ask me all the time what is happening in Iran. I do not dare to say What Khamnei under the name of religion doing to these poor defenceless young people of Iran. I am ashamed calling myself Iranian ,How can I explain to my family what is happening in Iran. I was arrested in Iran during Shah's time But believe me those polis men, women were very professional and treated me v well. As was and am now against previous regime but very very sadden to hear about abusing prisoners in Iran by Mullas. Believe me in Abugrabe American soldier never subjected Iraqi combat prisoner to this type of atrocity. Khamnei Shame Shame Shame on you. Go and hang yourself. God is crying for all your vicious manner. Shame on you.
نوشته شده در تاريخ شانزدهم امرداد ۱۳۸۸ برابر با هفتم اوت ۲۰۰۹ ، 14:01:11 توسط somebody
Is it possible to translate the report and send it to united nations and other organizations like that. Enough is enough.
نوشته شده در تاريخ شانزدهم امرداد ۱۳۸۸ برابر با هفتم اوت ۲۰۰۹ ، 13:57:40 توسط مصطفي
شعري زيبا از استاد شفيعي كدكني... پيش از شما به سان شما بي شمارها با تارعنكبوت نوشتند به روي باد كه اين دولت خجسته جاويد زنده باد٠
نوشته شده در تاريخ شانزدهم امرداد ۱۳۸۸ برابر با هفتم اوت ۲۰۰۹ ، 13:54:26 توسط حجت
من سه بارخواستم نظریه ای بنویسم ونتوانستم. آخرمگرانسان میتواندتااین حد نزول کند. حال رادان وفلان سرهنگ پاسدارکه ازخود فروختگانند بجای خود، آن پاسداران معمولی که بصف میشدندتا این جوانان وطن را باباتوم ومیله وغیره بزنند آیااز آدمهای معمولی کشور نبودند. آیا دکترهائی میآمدندوبرای اینکار بیماران سادیستی را انتخاب میکردندکه چنین اخلاق، احساس، عاطفه وانسانیت درآنها مرده باشد. اگر انسانی میتواند بدین درجه از سقوط اخلاقی برسد، من از انسان بودنم خجالت میکشم. وقتی که از این ماجرا ها خشم وجودم را میگیرد، فکر میکنم اینها باید همه نابود شوند و کمی بعد وقتی از خودم میپرسم که آیا من میتوانم آنها را بکشم جوابم بخودم منفی است. کشتار خشونت میآورد و اینان از اول نباید چنین درنده خو بوده باشند وبا تمرین باین درجه ازپستی رسیده اند. ننگ برخامنه ای و رادان وتمام دست اندرکاران این رژیم درنده خو ازرهبر تا پائینترین شکنجه گرانش. درهرحال برای جلوگیری ازتکرار چنین فجایعی بدست ایرانی اینان متأسفانه بایدجزا ببینند، جزائی سخت، هرجاکه باشند ودرهرزمانی. مرورزمان ندارد. خامنه ای خودکشی تنها راه توست. با اشکم امضا میکنم.
نوشته شده در تاريخ شانزدهم امرداد ۱۳۸۸ برابر با هفتم اوت ۲۰۰۹ ، 13:50:47 توسط delsooz
ما بايد سعي كنيم عكسهاي اين جانيان را چاپ كنيم تا زماني كه دادگاهي براي احقاق حق ملت شريف ايران تشكيل شود اينان را به سزاي اعمال ضد بشريشان برسانيم ٠ در اين راه پرسنل نيروهاي انتظامي كه راهشان با اين جانيان متفاوت است بايد همت كرده و اين عكسها را به سايتها بفرستند٠ قطعا در وابستگان افرادي كه اسمشان به عنوان شكنجه گر اينجاست بايد مردم آزاده اي باشند٠ آنچه مسلم است اين رژيم بارها و بارها شقاوت و جناياتي اين چنين مرتكب شده ولي به اعتقاد من اينبار روباز مرتكب اين جنايات شده است
نوشته شده در تاريخ شانزدهم امرداد ۱۳۸۸ برابر با هفتم اوت ۲۰۰۹ ، 13:26:40 توسط پرویز ایرانی
دستان خامنه ای چه بیشرمانه بر سروروی فرزندان دلربای ایران فرود میاید اینهمه جور و ستم اینهمه خون اینهمه بیداد کار هیچ کس نیست جز اونیست /نمیشود گرفت وزد و کشت و رهبر بداند و بارها و بارها و بارها تکرار شود من فکر نمیکنم معاویه یزید اگر میدانستند بر سر کسی چنین میاورند سکوت میکردند و به زیردستانشان جایزه و پست و مقام میدادند اینجاست که من به آنان سلام میکنم و برایشان احترام زیادی دارم روانشان شاد ولی به حضرت نماینده خدا باید بگویم خدای شما میگیرد میزند میسوزد شکنجه میکند اسانهای روانی و مریض را مقام میدهد؟؟؟ باید برای خدای شما گریست برای مرگش عزاداری کرد چون شما کاره ای نیستی در واقع اوست که با تلفن و فاکس و بیسیم نامرعی به شما دستور میدهد و شما هم پاک و منزه ومعصوم به رادان های بی وجدان منتقل میکنید باید خدای شما را به محاکم کشید تا شما از خود دفاع کنید چون ناسلامتی پدر ملت هستید آنهم چه پدری
نوشته شده در تاريخ شانزدهم امرداد ۱۳۸۸ برابر با هفتم اوت ۲۰۰۹ ، 13:24:18 توسط ساسان اول
نفرین بر  خامنه ای تریاکی . خودشان هم فهمیده اند ماه ها پایان کارشان فرا رسیده است . این است همان دین خدا که در 30 سال می گفتند . این دین خامنه ای فریب و دروغ است .
نوشته شده در تاريخ شانزدهم امرداد ۱۳۸۸ برابر با هفتم اوت ۲۰۰۹ ، 13:19:59 توسط afrakhteh
اينها روي كشيشان دوران قرون وسطي را سفيد كردند و با اين اعمال شنيع ميخواهند مديريت جهان را بدست گيرند .
نوشته شده در تاريخ شانزدهم امرداد ۱۳۸۸ برابر با هفتم اوت ۲۰۰۹ ، 13:08:18 توسط رنگین کمان1
Minoo Homily. صحبت سر این هست که اون جلادان فکر میکردند که ما باید ریشه کن میشدیم و این اصلاح طلبان هم شریک جرم آنها بودند. . بدبختی ما اینه که ما مجبوریم که برای اینکه پیروز شویم آن همه را ندیده بگیریم .
نوشته شده در تاريخ شانزدهم امرداد ۱۳۸۸ برابر با هفتم اوت ۲۰۰۹ ، 12:54:16 توسط اريايي
كساني كه اين جنايت ها را كردند ايا انسانهاي معمولي هستند به خدا وقران خود اين جنايتكاران قسم كه امثال اين رادان ها و خامنه اي ها ويزدي ها واحمدي نژادها مورد تجاوز جنسي قرار گرفته اند انسان بايد مريص جنسي باشد تا چنين اعمال كثيفي را انجام دهد اينها خود و مادرهايشان فرزندان صيقه اي و ناخلف هستند خامنه اي اگر تو فرزند پاكي بودي چنين اتفاق هاي هرگز نمي افتاد حتمن از مادرت بپرس چه اتفاق هاي داشته شما اخوندها همگي بشگي هستيد
نوشته شده در تاريخ شانزدهم امرداد ۱۳۸۸ برابر با هفتم اوت ۲۰۰۹ ، 12:52:40 توسط Minoo Homily
welcom to this club بقول انگلیسیها خوش آمدید برای من نوعی که از سه شکنجه گاه رژیم (قم سنندح اصفهان ) در دهه 60 آمده ام و اعدامها را از نزدیک دیدم هیج تازگی ندارد ممکن است برای عوامفریبی چون کدیور و برای پیروانش وضعیت این بیدادگاهها "تازگی" داشته باشد.مگر خلخالی در دادگاهای صحرایی نکشت مگر جنایات حاج داوود در زیر هشت نمونه "تکامل " یافته کهریزک نبودند.وای بر ما که حافظه تاریخی خوبی نداریم
ساير مطالب اين بخش
پربازديدهای اين بخش
این تهران امروز است، گویی در این کشور اصلا ویروسی به نام کرونا در حال گرفتن جان مردم است
تهران : فرمانیه و جشن شکست کرونا توسط بسیجیان خامنه ای! 
ماسک عذاب آور رژیم اسلامی
 افشاگری یک "رزمنده دفاع مقدس" درمورد سعید قاسمی!
نخست‌وزیر اسپانیا در تمدید قرنطینه به سعدی ارجاع داد
درگیری پلیس و مردم همین امروز در رشت. می خواستند این زن را به خاطر حجابش ببرند که مردم مانع شدند
خیانتی باورنکردنی در حق تمام ایرانیان / مافیا اسلامی اجازه تولید دستگاه اختراعی ضد عفونی هوا از ویروس را به این ایرانی نداد و وی آنرا اکنون در ترکیه تولید میکند
شهروند ایران بودن در نظام جمهوری اسلامی به کجا تنزل کرده!؟ 
بزرگراه شهید همت تهران، دقایقی قبل 
خودرو  روحانیون و طلاب جهادی خودجوش علیه کُرونا
نامه پزشک معتمد خامنه‌ای به روحانی: انتشار اخبار پیشرفت تحقیقاتی درمان کرونا را متوقف کنید
داستان سه عملیات موفق ماهان برای دور زدن تحریم‌ها
ارمنستان چگونه به حیاط‌خلوت هواپیمایی ماهان تبدیل شد؟
آگهی های تجارتی


پايان آگهی های تجارتی

سرخط اخبار پيک ايران در سايت شما

كد زير را كپى كنيد و در جاى مناسب در سايت خود قرار دهيد


Contact us: