اطلاعيه های سازمانها
 اعلام همراهی همبستگی جمهوری خواهان ایران با اعتراضات مردم لبنان
 در دهه ۶۰ و تابستان خونین ۶۷ را هرگز فراموش نمی کنیم و هرگز نمی بخشیم!
 فریاد دادخواهی مان علیه نظام بیدادگر اسلامی ایران را رساتر کنیم!
 اعلام همبستگی " کمیته حمایت از بیانیه 14 نفر" با کارگران هفت تپه
به حمایت سراسری و ملی از کارگران اعتصابی برخیزیم !
اعلام موجودیت شبکه «زنان ایران برای برابری پایدار» 
اعلامیه جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران «نه به طرح قرارداد اسارت‌بار چین و ایران!»
  گرهگاهی تاریخی، مصافی عظیم!
به مناسبت صدسالگی تأسیس حزب کمونیست ایران
 برنامه‌ای بیاد و در بزرگداشت جان باختکان دهه شصت و چهار دهه سرکوب در ایران
 فراخوان کمیته حمایت از" بیانیه 14 نفر"
صدای جهانی وفراگروهی زندانیان سیاسی-عقیدتی باشیم.
 بیانیه تحلیلی مشترک همبستگی جمهوری‌خواهان ایران و جبهه ملی ایران-اروپا (سامان ششم) درباره "تفاهم‌نامه" ٢۵ ساله‌ی همکاری با چین
 از کارزارِ جهانیِ برای آزادی زندانیان سیاسی-عقیدتی، ودادخواهی درایران حمایت کنید !
 خواهان همه پرسی در باره سند همکاری 25 ساله ایران و چین 
 ماشین اعدام جمهوری اسلامی همچنان به کار است
گرهگاهی تاریخی، مصافی عظیم!
به مناسبت صد سالگی تأسیس حزب کمونیست ایران / بخش سوم
 "خطر فاجعه انسانی"
 «توبه» مردی که برای نوشیدن مشروب الکلی اعدام شد، پذیرفته نشده بود
 از خشم مردم بترسید،‌ خروش سراسری مردم علیه شما نزدیک است! 
جنایت بی‌عقوبت؛ اعتراضات ۲۰ تیر ماه ۱۳۷۸ در دانشگاه تبریز PDF
 قرارداد 25 ساله راهبردی جمهوری اسلامی با چین
 بیانیه‌ی همبستگی جمهوری‌خواهان ایران پیرامون سانحه مجتمع هسته‌ای نطنز
[ صفحه بعدی ] [ آخرين صفحه ]آگهی های تجارتی


پايان آگهی های تجارتی