اطلاعيه های سازمانها
بیانیه مطبوعاتی ... تشکیل پرونده برای متهمان و مرتکبان جنایت علیه بشریت در ایران
پیام مجامع اسلامی ایرانیان به مناسبت درگذشت مهندس عباس امیرانتظام
دعوت به جلسه، شبی با ناصر رحمانی نژاد کارگردان تئاتر
تشکیل پرونده برای متهمان و مرتکبان  جنایت علیه بشریت در ایران
پیام تسلیت  اقای ابوالحسن بنی صدر بمناسبت درگذشت عباس امیرانتظام 
جمهوری اسلامی به مردم کازرون به جای آب، گلوله داد-سازمان فدائیان (اقلیت)
فراخوان به تظاهرات در هانوور - آلمان
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان: ترور و تروریسم دولتی محکوم است
بیانیه ی نهضت آزادی ایران به مناسبت درگذشت مهندس امیرانتظام
فراخوان تظاهرات علیه سفر ترامپ به بلژیک
محکومیت طرح تروریستی حمله به گردهمایی مجاهدین خلق در پاریس-حزب كمونيست كارگرى ايران
اینک زمان سازمانیابی و برخواستن فرا رسیده است-کمیته ایالتی تهران سازمان اتحادفدائیان کمونیست
بیانیه همبستگی جمهوری خواهان ایران در محکومیت سرکوب اعتراضات مردم خرمشهر
سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر): فریاد « نان، آب، آزادی» را نمی توان با گلوله خاموش کرد!
بیانیه همبستگی جمهوری خواهان ایران در محکومیت سرکوب اعتراضات مردم خرمشهر
در باره مبارزه مردم خرمشهر و آبادان-حزب كمونيست ايران (م - ل - م)
اکسیون اعتراضی در شهر کلن در دفاع و همبستگی با اعتراضات بر حق کارگران و مردم آزادیخواه ایران-تشکيلات خارج از کشور حزب کمونيست ايران - آلمان
حزب کمونیست کارگری: به یاری مردم خرمشهر و آبادان برخیزیم!
حزب توده ی ایران: تهدید، سرکوب و خشونت وحشیانه پاسخ سران رژیم ضدمردمی به مردم جان به لب رسیده
سازمان راه کارگر: از جنبش نان تا جنبش آب، موج مبارزات توده ای در ایران!
[ صفحه بعدی ] [ آخرين صفحه ]
آگهی های تجارتی