اطلاعيه های سازمانها
آفیش جلسه سخنرانی در هامبورگ در مورد راه و روش گذار از یاس و ناتوانی به امید و توانایی
امیر حسن پور از کمونیسم علمی، پست مدرنیسم و هویت گرایی می گوید
بیانیه همبستگی جمهوری‌خواهان ایران در حمایت از جنبش اعتراضی مردم الجزایر و سودا
فراخوان جمعیت کردهای مقیم فرانسه جهت کمک رسانی به سیل زدگان
به یاری سیل زدگان بشتابیم-سازمان فدائیان (اقلیت)
سیل زدگان آق قلا دست به تجمع اعتراضی زدند-حزب کمونیست کارگری ایران
با ایجاد شوراها و سازمانهای خودمدیریت ومردمی به یاری سیلزدگان بشتابیم
سیل خروشان مبارزه انقلابی در جهت سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی،  تنها راه است !
سیل در کشور باز هم یک "آزمون الهی" یا کثافت جهان سرمایه داری
گزارش به "مادران و خانواده های خاوران"
پیام آقای بنی صدر در رابطه با سیل ویرانگر در ایران
جنبش جهانی حقوق بشر:  آزار قضایی خانم رضوانه محمدی
پیام شاد باش نوروزیِ کانون نویسندگان ایران " در تبعید" و انجمن قلم ایرا ن" در تبعید"
دو سال تدارک سیاسی و عملی کارزار زنان، به بار نشست!
بیانیه جبهه ملی ایران درباره حکم سنگین علیه نسرین ستوده
«فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر» (FIDH) : نگرانی عمیق برنامه‌ی نظارت از محکومیت نسرین ستوده 
آیا رضاشاه شخصیتی ملی بود؟
هشت مارس/ چهل سال تحمیل حکومت اسلام گرا با واسطۀ سرکوب زنان و حجاب اجباری
اطلاعیه مجامع اسلامی ایرانیان به مناسبت قرار گرفتن یک جانی بر مسند قضاء !
نامه به اتحادیه های کارگری بین المللی -کمپین برای آزادی کارگران زندانی
[ صفحه بعدی ] [ آخرين صفحه ]
آگهی های تجارتی