اطلاعيه های سازمانها
بیانیه جبهه ملی ایران درباره حکم سنگین علیه نسرین ستوده
«فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر» (FIDH) : نگرانی عمیق برنامه‌ی نظارت از محکومیت نسرین ستوده 
آیا رضاشاه شخصیتی ملی بود؟
هشت مارس/ چهل سال تحمیل حکومت اسلام گرا با واسطۀ سرکوب زنان و حجاب اجباری
اطلاعیه مجامع اسلامی ایرانیان به مناسبت قرار گرفتن یک جانی بر مسند قضاء !
نامه به اتحادیه های کارگری بین المللی -کمپین برای آزادی کارگران زندانی
پیام تسلیت سازمان راه کارگر بمناسبت درگذشت رفیق علی صادقی دبیراول حرب رنجبران
اعلامیه سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) به مناسبت ۸ مارس، روز جهانی زن
تجمع و مارش خیابانی بمناسبت ۸ مارس روز جهانی زن در شهر گوتنبرگ
٨ مارس، روز جهانی زن و ۴۰ سالگرد مبارزات زنان علیه حجاب اجباری ، نابرابری و تبعیض جنسیتی گرامی باد!
تسلیت بمناسبت درگدشت رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) سازمان اتحادفدائیان کمونیست
گرامی باد هشت مارس، روز همبستگی جهانی بامبارزات زنان-سازمان اتحادفدائیان کمونیست
نامه ای از آتنا دائمی به بهانه روز جهانی زن؛ ۸ مارس را به تمام زنان ایران که با تمام حق و حقوقشان انکار می‌شوند تبریک می‌گویم
اعلامیه سازمان راه کارگر بمناسبت ۸ مارس روز جهانی زن
بیانیه آرا در رابطه با ۸ مارس
٨ مارس، روز جهانی زن و 40 سالگرد مبارزات زنان علیه حجاب اجباری ، نابرابری و تبعیض جنسیتی گرامی باد!
گزارشی از دیدار فعالان حقوق بشر و جمهوری خواهان ایران با مسئولان وزارت امور خارجه نروژ
روز جهانی زن خجسته باد
 افتخار به مبارزات زنان در سراسر جهان
اطلاعیه مطبوعاتی همبستگی جمهوری خواهان ایران درباره دیدار با مسئولان وزارت امور خارجه نروژ
برنامه های نمایش فیلم جشنواره بین المللی سینمای تبعید به مناسبت روزجهانی زن (PDF)
[ صفحه بعدی ] [ آخرين صفحه ]
آگهی های تجارتی