اطلاعيه های سازمانها
 لابیگری تحت هر نامی محکوم است
  موج فزاینده اعدام بلوچ ها در شهرهای مختلف
 "جنبش‌ انقلابی مردم ایران با شعار همه شمول «زن، زندگی، آزادی» برای رهایی!"  PDF
 قطعنامه ششمین کنگره سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور
 پروانه ای بر خاک افتاد؛ توفانی به پاخاست
چرا زنان به نیروی محرکه‌ی خیزش انقلابی بدل شده‌اند؟
 ازجهانیان کمک بخواهیم، جنایتکاران حاکم درمورد دستگیرشدگان ومفقود شدگان به هیچکس پاسخگو نیستند!
 شورای عالی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
کشتار و سرکوب مردم حق طلب ایران را محکوم میکند
  ضرورت اتحاد و مختصات آن
  زن ،زندگی، آزادی جهانی شد
 جنبش انقلابی ایران، نمونه‌ برجسته جنبش  خشونت پرهیزی در جهان است
 نقش پزشکان در"جنبش زن، زندگی، آزادی"
 خیزش «زن، زندگی، آزادی»، خیابان‌ها را برای دستیابی به آزادی و برابری به لرزه در آورده است!
 این رژیم با تمامی جلوه های حاکمیت سیاهش باید جارو شود!
خیابان‌های جهان تا رهایی از آن ماست!
 جنایت حکومت اسلامی علیه بشریت به کودکان ایران هم رسید!
  اتحاد و همبستگی امری عاجل و ضروری است، اما چه نوع اتحادی؟
  آزادی زندانیان سیاسی را فریاد بزنیم، جان‌شان در معرض خطر جدی است!
فراخوان پشتیبانی و شرکت در تظاهرات سراسری
 جان زندانیان سیاسی در زندان اوین و سایر زندانها در خطر است
 دستگیری، شکنجه و کشتار کودکان و نوجوانان را محکوم می کنیم
[ صفحه بعدی ] [ آخرين صفحه ]