اطلاعيه های سازمانها
 نامه حسن شریعتمداری به جو بایدن درباره افغانستان
 کارنامه رئیس جمهوری که می خواهد در نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند 
 \اطلاعیه کارزار حقوق بشر و دعوت به پشتیبانی و همکاری
 یاد اعدام شدگان دهه‌ی 60 و نسل‌کشی 67 را فراموش نمی‌کنیم!
مراسم یادمان جانفشانان دهه ۶۰ و تابستان ۶۷ که در ۱۸ سپتامبر در برلین
 حکومت طالبان حکومتی غاصب است و مشروعیت سیاسی و مردمی ندارد
 بیانیۀ جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران
ولی فقیه عامل اصلیِ گسترش و کشتار بیماری کرونا در ایران
 سی و سومین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ و درس‌هایی از محاکمه حمید نوری!
 ۱۸ شهریور روز "مبارزه برای حق ورود زنان به استادیوم"
 دادگاه محاکمه حمید نوری در استکهلم و فرصت ها و تهدیدها، به همراه متن کتبی و کامل پرسش و پاسخ‌های جلسات ششم تا نهم دادگاه!
 در گرامیداشت قربانیان کشتار ۶۷ یک صدا شویم
 فراخوان برای برگزاری یک هفته اعتراض سراسری علیه جمهوری اسلامی در خارج از کشور
خطاب به پزشکان وحقوق دانه 
 خیانتی دیگر علیه افغانستان
 افغانستان: درس ها و دورنماها!
 اشغال افغانستان توسط تروریست های واپسگرای طالبانی یک فاجعه انسانی بوده ودر پیشگاه تاریخ محکوم است
 خیزش خوزستان، زمینه ها و ویژگی های آن
اشغال افغانستان توسط تروریست های واپسگرای طالبانی یک فاجعه انسانی بوده ودر پیشگاه تاریخ محکوم است 
 در دفاع از زنان و مردم افغانستان
 گزارش چهارمین روز دادگاه حمید نوری
[ صفحه بعدی ] [ آخرين صفحه ]آگهی های تجارتی


پايان آگهی های تجارتی